Eko struktury powstają z materiałów pochodzenia naturalnego, odpadów (reduce, reuse, recycle),oraz z materiałów pozostałych po wykańczaniu wnętrza (zero waste). Analizy i badania rozwiązań ekologicznych w kontekście przestrzeni. Tkanka ekologiczna jako koncepcja plastyczna kształtująca wnętrze.

eco_ structure_1_21

Faktura powstała z wypełnionych kart pracy dzieci klas I-III. Kontekst przestrzenny: faktura zastosowana we wnętrzu szkoły.

Projekt prezentowany na wystawie Synteza, Grecja 2021

 
 
 

eco_ structure_2_21

Faktura powstała z wypełnionych kart pracy dzieci klas I-III. Kontekst przestrzenny: faktura zastosowana we wnętrzu szkoły.

 
 

eco_ texture_1_21

Faktura ze starej posadzki z remontowanego mieszkania
 
 

zeroWaste_texture_1_21

Tekstura powstała z parkietu pozostałego podczas realizacji projektu.